Steeds vaker krijgen wij de vraag van consumenten hoe zij een oprit moeten aanleggen die niet verzakt en waarin geen rijsporen komen. Op deze veelgestelde vraag is echter geen eenduidig antwoord mogelijk omdat er veel afhankelijk is van het type bestrating waar u voor kiest: de aanleg met betontegels gaat op een andere manier in zijn werk dan de aanleg met Abbeystones of betonklinkers. De basisprincipes zijn echter voor alle soorten bestrating hetzelfde.

1. Keuze bestrating

Het is van groot belang dat u een product kiest dat geschikt is voor uw toepassing. Producten zonder afstandhouder, vellingrand, facet of een anderszins uitgevoerde splintervrije kop, alle siertegels, banenverbanden en alle producten dunner dan 6 centimeter zijn niet toepasbaar op opritten. Ze mogen niet op enige wijze toegepast worden daar waar gebruik anders is dan voetverkeer. Dit omdat bij deze producten door zwaardere belasting dan voetverkeer, drukbelasting ervoor zorgt dat er scherven en / of stukken van het product kunnen springen. Producten die bij uitstek geschikt zijn voor de oprit zijn:

Bestellen van bestrating
In bijna elk ontwerp en vorm van uw tuin of oprit, dient u bij bestelling van uw bestratingsproducten rekening te houden met het zogenaamde “zaagverlies”. Houd daarnaast rekening met eventuele uitval van bestratingsproducten bij breuk of beschadiging tijdens verwerking. Om te voorkomen dat u moet na- of bijbestellen, met alle extra kosten en met eventueel risico op kleurverschillen/structuurverschillen van dien, adviseren wij circa 5% meer te bestellen.

Controle bij aflevering
Wij stellen hoge kwaliteitseisen aan onze producten, productie en uitlevering. Ondanks dat dient u de materialen bij aflevering, en dus voor verwerking, zorgvuldig te controleren op: juistheid, schade, breuk, kleurverschil, structuurverschil en corresponderende productiedata bij levering van meerdere pakketten van een en hetzelfde product. Hiermee voorkomt u teleurstelling tijdens de verwerking. U dient er echter wel rekening mee te houden dat bestrating kleine maatverschillen, structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden mag hebben.

Eventuele gebreken dient u binnen 24 uur na levering bij uw leverancier kenbaar te maken. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud. Op de straatlaag plaatst u vervolgens de bestrating.

2. Voorbereiding grondwerk

Zet aan de hand van het tuinontwerp alle maten van uw oprit uit met paaltjes. Deze plaatst u aan de buitenrand van het te bestraten oppervlak. Op deze paaltjes geeft u de hoogte aan waarop de stenen worden geplaatst. Gebruik hiervoor een waterpas. Vertrek van een vast punt vanaf de woning richting de oprit. De aanvangshoogte of steenhoogte is 1 à 2 cm onder de deurdorpel. Voor een goede afwatering is een lichte helling noodzakelijk. Als regel volstaat een helling, ook wel afschot genoemd, van 1 à 2 cm per meter.

Nadat de hoogte op de paaltjes is aangeduid, spant u hiertussen een touwtje, zodat u al een goed beeld krijgt van de latere bestrating. Tel voor de totaal uit te graven diepte de dikte van de bestrating hierbij op. Voor een oprit dient de fundering inclusief straatlaag 25-30 cm te zijn. Voorbeeld: u kiest voor Abbeystones van 6 cm dikte, de fundering is in totaal 30 cm, 30cm – 6 cm= 24 cm uitgraven.

3. Opsluitbanden

Na het uitgraven plaatst u de opsluitbanden. Naast de juiste bestrating en de goede ondergrond is de kantopsluiting zeker zo belangrijk. Voor een oprit dient de kantopsluiting minimaal de afmetingen 8x20x100 cm te hebben. Plaats de kantopsluitingen met de buitenkant gelijk aan het gespannen touwtje. Zorg ervoor dat u de kantopsluiting 2 cm lager plaatst dan de bovenkant van de bestrating. Dat zorgt voor een mooiere afwerking en een betere afwatering.

4. Uitgraven, drainage en fundering

Om uw bestrating goed tot zijn recht te laten komen, is het zaak een stabiele en goed drainerende fundering te maken. Een oprit met bestrating bestaat uit 3 lagen: de bestrating zelf, een straatlaag, en een funderingslaag. Indien het om een kleibodem of drassige ondergrond gaat zult u voor een goed eindresultaat drainageslangen in de onderfunderingslaag moeten leggen en deze aansluiten op het riool.

In het uitgegraven cunet brengt u nu de funderingslaag van Fundi King® (een speciale mix van rond en gebroken grind) aan. Houdt u voor de hoogte rekening met het feit dat er nog een straatlaag van 3 tot 5 cm en de bestrating bovenop komen. Het is zaak de lagen Fundi King® goed te verdichten met een daarvoor geschikte trilplaat. De bovenkant van de fundering bepaalt de vorm van de uiteindelijke bestrating. Houdt u dus in dit stadium rekening met het afschot van 1 à 2 cm per meter. Tip: indien u uw oprit ook wilt verlichten is dit het moment voor het leggen van de stroomkabels!

5. Straatlaag

De straatlaag is de laag waarop u daadwerkelijk de bestrating plaatst. Deze laag is 3 tot 5 cm dik en bestaat uit Fundi King® of schoon zand. De straatlaag dient o.a. om kleine dikteverschillen op te vangen en wordt vooraf één keer licht afgetrild. De straatlaag komt boven op de aangetrilde fundering van Fundi King®.

6. Afreien straatlaag

Nadat de fundering is getrild, de straatlaag en kantopsluiting zijn aangebracht, kunt u de straatlaag afreien. Hiervoor maakt u gebruik van een afreilat. Het afreien: 

 • Plaats twee profielen op het gewenste niveau in de stabiele laag. Dit is de onderkant van de aan te brengen sierbestrating. 
 • Trek met de afreilat het overtollige Fundi King® of zand over de twee profielen naar u toe. Eventueel vult u tijdens het afreien de eventueel ontstane kuilen bij.
 • Na het afreien neemt u de profielen weg en vult u sleuven onder de profielen bij. Bij een breed oppervlak plaatst u een extra profiel zodat de afreilat telkens op twee profielen rust. 
 • Over de straatlaag strooit u vervolgens Stabiking (Trascement speciaal voor bestrating) en harkt dit losjes door de straatlaag. De rulle straatlaag dient om eventuele kleine hoogteverschillen in de bestrating op te kunnen vangen en zo een egale oprit te kunnen realiseren.

7. Straatwerk

Leg de bestrating met een kleine voeg van 1 tot 3 mm. Met een voeg vangt u mogelijke maatafwijkingen op tijdens de verwerking, voorkomt u versplintering van de deklaag en eenmaal op een juiste manier gevuld zorgt een voeg voor extra stabiliteit.

Werk vanaf de reeds geplaatste bestrating, zodat u de afgereide straatlaag niet schendt. Het spreekt voor zich dat u hierbij schoon en uiterst zorgvuldig te werk gaat om de reeds geplaatste bestrating niet te beschadigen.

Passtukken verkrijgt u door de bestrating te zagen met een diamantzaag. Klinkers kunt u eventueel met een steenknipper op de juiste maat knippen. Let op: zaagslijpsel mag absoluut niet op uw bestrating terecht komen zaag daarom op een plek naast de oprit en absoluut nooit op de oprit zelf. Het slijpsel hecht zich namelijk bijzonder makkelijk en snel en is niet of nauwelijks te verwijderen. Spoel om dezelfde reden het zaagslijpsel direct van de passtukken af met veel water.

Verwerk tegels en stenen vanuit alle geleverde pakketten door elkaar om de juiste nuancering te verkrijgen. Zo voorkomt u kleurverschillen en / of kleurblokken. Bij elke bestrating dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig is voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken op alle onderdelen zorgvuldig te behandelen, zodat u krassen en andere beschadigingen voorkomt. Gebruik tevens het juiste stratenmakersgereedschap.

8. Invegen van de bestrating

De juiste voeg versterkt in alle opzichten het eindresultaat van uw bestrating in positieve zin. Of het nu gaat om tuinpaden, terrassen of opritten, u moet de bestrating voegen. Een gevulde voeg zorgt voor stabiliteit van uw bestrating. Gebruik zilverzand voor kleine voegen van 1 tot 3 mm.

Met een zachte bezem veegt u het materiaal in de voegen. Veeg vervolgens overtollig zand van de bestrating en bewaar dit, omdat u deze handeling meerdere keren moet herhalen. Laat geen resten op de bestrating liggen, want dit kan vlekken en / of krassen veroorzaken. Pas als er geen kieren meer ontstaan na het invegen, zijn de voegen goed gevuld. Zand spoelt uiteindelijk weg en er kan onkruid doorheen groeien.

9. Voegen van uw bestrating: onkruidvrije oprit!

Er zijn in onze moderne tijd technisch hoogwaardige producten voorhanden, die nog beter aansluiten op de huidige behoefte aan onderhoud. Voor alle voegen breder dan 2 mm en dieper dan 30 mm kunt u KING® Assistant Voegmiddel Premium gebruiken. KingAssist® Voegmiddel Premium is een zeer eenvoudig aan te brengen voegmiddel dat speciaal voor de oprit is ontwikkeld. U gaat als volgt te werk.

Stap voor stap de oprit voegen:

 1. Maak uw bestrating goed nat.
 2. Strooi het voegmiddel uit over de bestrating.
 3. Verdeel het middel met een eenvoudige trekker over de voegen.
 4. Besproei de oprit opnieuw met water. Hiermee voorkomt u dat het voegmiddel opdroogt op uw bestrating, maar het zorgt er ook voor dat het voegmiddel in de voegen zakt en ze goed opvult. Strooi extra voegmiddel op de plekken waar te weinig voegmiddel zit en bewater dit weer.
 5. Veeg de resten voegmortel weg met een zachte bezem, liefst van kokos want hier blijft het voegmiddel niet aan kleven.

Let bij het voegen op de volgende dingen:

 • Voeg nooit bij een temperatuur lager dan 5 graden.
 • De voegen moeten minimaal 2 mm breed en 30 mm diep zijn.
 • Voor het beste resultaat laat u het voegmiddel 24 uur drogen voor u het terras betreedt.

Bekijk ook onze instructiefilm hoe u terastegels voegt.

10. Onderhoud van uw oprit

Houdt uw bestrating altijd schoon van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, vet, olie en andere soorten van vervuiling. Deze kunnen namelijk beschadigingen en/of vlekken achterlaten die niet meer te herstellen c.q. te verwijderen zijn.

Het onderhoud van uw oprit kan gebeuren door regelmatig te schrobben met neutrale natuurzeep. Het voedende bestanddeel in deze neutrale natuurzeep, lijnolie, zal zorgen voor bescherming terwijl andere bestanddelen zorgdragen voor reiniging. U dient echter wel rekening te houden met het gegeven dat het gebruik van neutrale natuurzeep een negatief effect kan hebben op de slipweerstand.

Vlek of verkleuring? Raadpleeg uw vakman! Mocht er onverhoopt een storende vlek of verkleuring op uw terras, oprit of tuinpad verschijnen, dan is deze in sommige gevallen nog te verwijderen. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren en is werk voor uw vakman. Een ondeskundige zal uw probleem alleen vergroten. Wij adviseren u in ieder geval eerst een stukje te testen en het resultaat goed te beoordelen alvorens u overgaat tot reiniging van een groter oppervlak. Ook hier geldt dat u de gebruiksaanwijzing van de fabrikant goed zult moeten lezen en opvolgen. Gebruik in ieder geval nooit bijtende reinigingsproducten of producten op basis van zout(zuren). Reclamaties als gevolg van gebruik van verkeerde reinigingsproducten en / of verkeerde toepassing zullen de fabrikanten niet in behandeling nemen.
 
Hogedrukreiniger: gebruik in geen geval een hogedrukreiniger op uw bestrating. Een hogedrukreiniger veroorzaakt namelijk corrosie en leidt tot onherstelbare schade.

(Strooi)zout: gebruik geen (strooi)zout op uw bestrating. Dit tast de bestrating aan.