Het kiezen van sierbestrating voor uw terras of looppad is lastig vanwege de vele keuzemogelijkheden maar heeft bijna geen beperkingen qua formaat, dikte of afwerking. De keuzemogelijkheden voor oprit tegels zijn echter veel beperkter, doordat de afmeting aan een maximum is gebonden en de dikte aan een minimum.

De opbouw van de ondergrond van een oprit is van groot belang om niet al na enkele keren parkeren te kampen met verzakkingen, beschadigingen of losliggende bestrating. Door dit gegeven starten we in dit blog met een gedetailleerde beschrijving van de opbouw van de ondergrond van een oprit. Indien de ondergrond onvoldoende stabiel is, zal zelfs de mooiste en sterkste bestrating beschadigen of zelfs breken.

Het cunet (ondergrond)

Afhankelijk van de gesteldheid van de ondergrond, adviseren wij om circa 30 centimeter af te graven en vervolgens een 22 centimeter dikke laag FundyKing te storten en af te trillen. De dikte van de laag is echter wel afhankelijk van de dikte van de bestrating, houd hier dus rekening mee. Op de eerder genoemde laag brengt u circa 2 centimeter losliggende FundyKing aan die dient als straatlaag. De rulle laag FundyKing dient als straatlaag waarop de bestrating kan worden gelegd en waarmee eventuele kleine dikte verschillen kunnen worden opgevangen zodat u een egale, aflopende baan creëert.

De laag FundyKing moet op afschot liggen: 1 - 2 centimeter per strekkende meter aflopend richting de straat.

Oprit tegels kiezen

Zoals eerder vermeld is de keuze voor bestrating voor uw oprit met oprit tegels niet eenvoudig. De oprit tegels moeten minimaal aan de volgende specificaties voldoen:

  • Ze moeten een afstandhouder hebben
  • Ze moeten een facet hebben
  • Het mag geen wildverband zijn
  • Ze moeten minimaal 6 centimeter dik zijn
  • Ze moeten maximaal 60x60 centimeter zijn of ze moeten een wapeningsnet hebben

Voorbeelden van geschikte oprit tegels

In de onderstaande lijst zijn een aantal oprit tegels te vinden die bij uitstek geschikt zijn voor uw oprit.

Het opsluiten van de bestrating

Nu u de juiste ondergrond heeft gekozen en bestrating heeft uitgezocht die aan de eisen voor een oprit voldoen, is de volgende stap het kiezen van een geschikte opsluitband. Het goed opsluiten van uw bestrating zal zorgen voor extra stabiliteit, zodat de bestrating door eventuele draaibewegingen van bijvoorbeeld auto’s niet weg zal schuiven. Het is van groot belang om een stevige opsluitband te kiezen. Wij adviseren om minimaal een opsluitband te kiezen met de afmeting 8x20x100 centimeter.

Tip: zorg dat de opsluitband circa 1 centimeter lager ligt dan uw bestrating. Het lager plaatsen van de opsluitband dan de bestrating zorgt er namelijk voor dat hemelwater makkelijk weg kan spoelen. Ook wordt uw bestrating op deze manier minder ontsierd omdat ze uit het zicht liggen.

Het voegen van de bestrating in uw oprit

Eén van de meest veelgestelde vragen die wij ontvangen is: "hoe houden wij onze oprit vrij van onkruid?". Tot en met 2017 hadden wij hiervoor geen oplossing. De in de markt verkrijgbare voegmiddelen waren niet geschikt voor een oprit. Naar aanleiding van dit probleem hebben wij speciaal voor de oprit een zeer eenvoudig aan te brengen voegmiddel ontwikkeld: King-Assistent Voegmiddel Premium.

Dit voegmiddel is geschikt voor voegen van minimaal 2 mm breed en minimaal 30 mm diep. Overigens is het voegmiddel zeer eenvoudig aan te brengen. Uiteraard dient de bestrating met een voeg van minimaal 2 mm breed gelegd te worden en moet de voegdiepte minimaal 30 mm zijn.

Stappenplan aanbrengen voegmiddel

  1. Sproei de bestrating voldoende nat
  2. Verspreid King-Assistent Voegmiddel Premium over de voegen
  3. Verdeel King-Assistent Voegmiddel Premium over de voegen en trek het in de voegen met een trekker
  4. Veeg het oprit na met een kokosbezem, spoel het terras na en vul eventueel open voegen na
  5. Spoel uw oprit schoon van het resterende voegmiddel en laat de voegen 24 uur uitharden

Wanneer u deze stappen volgt bij het uitzoeken van oprit tegels, dan heeft u de juiste materialen in huis voor een schitterende en onderhoudsvriendelijke oprit.

Tip: laat uw oprit aanleggen door een Erkend Hovenier of gecertificeerd stratenmaker. Zij hebben de juiste machines, het goede gereedschap en de kennis in huis om de ondergrond goed op te bouwen en uw bestrating vakkundig te verwerken!