Sinds de introductie op de Nederlandse markt van keramische tegels voor in de tuin hebben wij als Excluton zijnde veel op dit gebied gehoord gezien. Jammer genoeg niet altijd even positief. Door de geringe dikte van keramische tuintegels (2 cm) is de tuintegel veel minder stabiel dan bijvoorbeeld de aangeboden betonnen tuintegels en abbeystones.

Gevolg van de gerichte dikte van keramische tegels

Gevolg van de geringe dikte kan zijn dat de keramische tegels snel los in het terras kunnen komen te liggen. Dit heeft weer als gevolg dat de tegels klapperen als er overheen wordt gelopen en de tegels daardoor beschadigen of zelfs breken. Iets dat te allen tijde voorkomen dient te worden gezien de aanschafprijs van keramische tuintegels.

De oplossing ligt in de manier van het opbouwen van de ondergrond. In Nederland wordt de ondergrond al sinds jaar en dag opgebouwd met zand. Dit zandbed van circa 20 cm dik verdicht men door met een zware trilplaat het zandbed aan te trillen. Hierdoor ontstaat een compact zandbed waarop men in dit geval de keramische tegels plaatst. De oplossing komt bij onze Oosterburen vandaan: in Duitsland straat men op een dikkere ondergrond die is opgebouwd uit verschillende fracties split. Een dergelijke ondergrond is harder, stabieler en zeer drainerend waardoor hemelwater direct wordt afgevoerd en de bestrating niet kan ontzetten bij vorst.

Nadelen opbouwen ondergrond met verschillende fracties split

Nadeel van een dergelijke ondergrond is dat het totaal niet draineert waardoor hemelwater op het zandbed blijft staan onder de keramische tegels. Bij vorst bevriest dit hemelwater met als gevolg dat de bestrating wordt ontzet. Uitkomst is een losliggend terras, kapotte voegen en soms zelfs schade aan de bestrating. Ook een nadeel van een op deze wijze opgebouwde ondergrond zijn de kosten. Deze zijn namelijk circa het dubbele van een traditioneel aangelegd zandbed.

Bijkomend voordeel is wel dat u een prachtig vlakke en goed drainerende ondergrond aanlegt waarop de keramische tegels goed tot hun recht komen.

Richtlijnen opbouwing ondergrond

De ondergrond onder het drainage mortelbed moet draagkrachtig zijn volgens de te verwachten belasting. Op zand- en kleigronden volstaat een goed mechanisch verdicht zandbed van minimaal 15 cm metsel- of ophoogzand (bij lichte belasting zoals loopverkeer). De afgewerkte hoogte dient minimaal 8 cm plus de dikte van tegel te zijn onder het maaiveld.

Tips voor het opbouwen van de ondergrond

Als basis gebruikt men Fundi King (split ca. 02-06 mm) aangezien dit goed verwerkbaar is én erg goed draineert. Deze Fundi King mengt men droog in een betonmolen in de verhouding 1:5 met Stabimix. Wanneer deze mortel goed droog gemengd is dient water toegevoegd te worden zodat het een aardvochtige substantie wordt. De juiste hoeveelheid water is afhankelijk van het vochtgehalte in de gebruikte Fundi King. De met de betonmolen gedraaide mortel dient uitgestort te worden over de aangelegde onder opbouw (in een laagdikte van minimaal 8 cm af rijen, eventueel op het gewenste afschot van minimaal 1%).

Tip: werk meter voor meter en zorg dat de mortel niet opdroogt tijdens de verwerking!

Door de keramische tegels aan de onderzijde te voorzien van een hechtlaag, voorkomt men het los liggen van deze keramische tegels en zorgt men ervoor dat de bestrating vast komt te liggen op de gedraaide mortel.

Nu kan de hechtmortel met een handstoffer of lijmkam aan de onderzijde van de tegel aangebracht worden. Het verbruik van deze mortel is gemiddeld 3 kg/m². Hierna kan de keramische tegel met een voeg van minimaal 3 mm in de aardvochtige, gestabiliseerde onderlaag geplaatst worden en met eventueel een rubberen hamer lichtjes worden gecorrigeerd. Vervolgens de tegels zo nodig reinigen met water om cementresten op de oppervlakte te voorkomen.

Om het proces goed te laten bevorderen mag de aangelegde bestrating niet meer worden belast: laat het voldoende uitharden. Dit kan overigens wel een paar dagen duren, afhankelijk van de temperatuur. Tot slot de bestrating voegen met een geschikte King-Assistent voegmiddel Plus of Premium . Dit is afhankelijk van de toepassing.

Tip: indien men cementgebonden voegmortel toepast, dient men rekening te houden met dilatatievoegen vanuit de onder opbouw.