Bestrating kan allerlei effecten in de tuin teweeg brengen. Rust, ruimte, ritme, diepte en sfeer zijn hiervan, naast de praktische voordelen natuurlijk, de voornaamste. Ik hoor nog steeds kenners zeggen dat bestrating altijd onopvallend aanwezig moet zijn om andere elementen zoals de woning, ornamenten en beplanting volledig tot zijn recht te laten komen. Dit is echter maar ten dele waar en is sterk afhankelijk van het type en de grootte van de tuin. In een grote tuin spelen meer aspecten een rol dan in een kleine tuin. Ruimtewerking en lijnenspel hebben in een grotere tuin veel meer effect en verdienen daar ook aandacht. Je zult dan wat voorzichtiger moeten zijn in je bestratingkeuze; een opvallende steen zal teveel aandacht vragen. In een kleine tuin is een opvallende steen meer op zijn plek omdat deze bijvoorbeeld sterk kan bijdragen aan de sfeer die je wilt creëren. Uiteindelijk gaat het om het ‘totaalplaatje’; tuin, woning en bewoner moeten bij elkaar passen.